วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คำนำ

สินค้าบ้านเห็ด เป็นสินค้าที่ได้ออกแบบในแนวคิด"เกษตรอัตโนมัติและ CITY FARM" โดยนำอุปกรณ์กระจายน้ำฝอยและสร้างหมอก-ยูเล็ม ULEM-Ultra Low Energy Mist เป็นอุปกรณ์หลักในการออกแบบ  เช่น โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ แปลงปลูกผักอัตโนมัติ ถังเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เป็นต้น

ยังมีสินค้าที่เป็นอุปกรณ์การทำเห็ด ที่ได้ทดลองและออกแบบให้เหมาะสมกับผุ้เริ่มต้น เพาะเห็ดเป็นอาชีพ เช่น ถั่งนึ่งก้อนเชื้อเห็ด เราหวังลึกๆว่าสินค้าที่ดูแปลกไม่ค่อยคุ้นตา จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเกษตรไทยในอณาคตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น