อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ/ฝอยน้ำ ULEM


ยูเล็ม ULEM ย่อมาจาก  Ultra Low Energy Mist โดยรศ.ดร ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นคนแรกของโลก การทำงานของยูเล็ม ใช้หลักการณ์สร้างหมอกน้ำจากแรงเหวี่ยงของจานหมุน ไม่ใช้หัวฉีด ทำให้ยูเล็มมีจุดเด่น กว่าระบบสปริงเกลอร์ ตรงที่ ใช้น้ำอะไรก็ได้ไม่มีการตัน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปั้มน้ำ

ยูเล็มได้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายรุ่น จนถึงปัจจุบัน  อาจารย์ปองวิทย์และบ้านเห็ด ได้แก้ไขข้อเสียของยูเล็มรุ่นก่อนๆ ตลอดจนได้พัฒนาจานยูเล็มขึ้นมาใหม่ล่าสุด  คือจานยูเร็มรุ่นมีขน
จานยูเล็มรุ่นนี้จะมีขนขึ้นโดยรอบจาน ทำให้การทำงานของยูเล็มเป็นไปได้หลาย ลักษณะงาน  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเช่น ใช้ให้ความชื้นในโรงเพาะเห็ด  ใช้ให้ความชื้นและรดน้ำในเรือนกล้วยไม้ หรือใช้รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นย่าฆ่าแมลงในแปลงผัก และใช้ลดความร้อนในปศุสัตว์เป็นต้น
อุปกรณ์สร้่างหมอก/ฝอยน้ำ ยูเล็ม ULEM
ยูเล็มรุ่นใหม่
ลักษณะของจายยูเล็ม
การตัดขนยูเล็มเป็นเทคนิกใหม่ที่นำมาใช้ในการออกแบบจานยูเล็มรุ่นใหม่  ยังผลให้จานยูเล็มหมุนช้าหรือเร็วได้ ซึ่งก็จะทำให้หมอกน้ำเปลี่ยนลักษณะได้ตามการหนุนของจานเช่นกัน
การตัดขนยูเล็มรุ่นใหม่
การตัดขนจานยูเล็ม
 1. ไม่ตัดขน จะทำให้ยูเล็มหมุนช้า การกระจายน้ำได้ไกลเพราะน้ำที่ออกมาลักษณะเป็นฝอยน้ำ ทำให้กระจายได้ไกลประมาณ 3เมตร(เส็นผ่าศูนย์กลาง) เหมาะกับ การใช้ยูเล็มในแปลงผักอัตโนมัติ  ใช้ลดความร้อน  ใช้ในปศุสัตว์  ใช้ให้ความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน
 2. ตัดขนออกครึ่งของความยาว จะทำให้ยูเล็มหมุ่นได้เร็วขึ้น การกระจายน้ำเป็นหมอกน้ำ เหมาะกับ ใช้ในโรงเพาะชำ หรือโรงเรือนกล้วยไม้  แปลงผักอัตโนมัติ โรงเห็ดหูหนู ตึกเลี้ยงนกนางแอ่น 
 3. ตัดขนออกหมด ยูเล็มจะหมุนได้เร็วที่สุด และสร้างหมอกน้ำได้ละเอียดมาก เหมาะสำหรับ การสร้างความชื้นในโรงเห็ดทั่วๆไป สามารถสร้างความชื้นกว่า 90% ได้อย่างรวดเร็ว

แนะนำ  การตัดขนโดยใช้กรรไกรตัดโดยรอบให้เท่ากัน ไม่ใช้มีด
ยูเล็ม เหมาะสำหรับ
 • การปลูกผักตามแนวคิด"เกษตรอัตโนมัติ" และCITY FARM รดนำ้เอง พ่นยาเอง และใส่ปุ๋ยเองอย่างอัตโนมัติ
 • เรื่อนเพาะชำ เรือนกล้วยไม้
 • สถานที่ๆไม่ค่อยมีน้ำแห้งแล้ง ต้องใช้น้ำอย่างประหยัด
 • โรงเห็ดทุกชนิด
 • ควบคุมฝุ่นละอองและความร้อน ทั้งคนและปศุสัตว์
 • ตึกเลี้ยงนกนางแอ่น
การใช้ยูเล็มให้เหมาะสม
 • ไม่ใช้ยูเล็มทำงานอย่างต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมงต่อครั้ง และพักต้องไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง
 • ใช้ยูเล็มร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมที่บริษัทแนะนำ หรือตัวแทนเท่านั้น
 • ไม่ใส่จายยูเล็มขณะที่ยูเล็มทำงานอยู่
 • ควรใช้ยูเล็มกับอุปกรณ์ควบคุมเวลา(Timer)
 • ยูเล็มใช้ไฟฟ้า 12VDC และกินไฟ 1.3W
Diagram การติดตั้งและแนะนำ
ยูเล็ม/ULEM
ต้องการพิมพ์ วิธีติดตั้ง ยูเล็มอย่างถูกต้อง คลิก....ที่ภาพบนนี้เลยครับ..
1. อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ ยูเล็ม (ULEM) ราคา @ 370.- ต่อชุด (หมายเหตุ มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดทุกสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศในราคาเดียวกันหมด
ประกอบด้วย

 1. แกนแขวนยูเล็ม           จำนวน 1 แกน
 2. ตัวยูเล็ม                      จำนวน 1 ตัว
 3. จานยูเล็มรุ่นเจ้าพายุ     จำนวน 1 จาน
 4. เข็มขัดรัดแกนแขวน     จำนวน 2 ตัว2. อุปกรณ์ติดตั้งยูเล็ม แนะนำ *** ยูเล็ม ห้ามทำงานโดยไม่มีกล่องควบคุมเด็ดขาด สามารถละลายได้*** ศูนย์"บ้านเห็ด" ได้ออกแบบ/แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมกับการใช้ยูเล็มไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาอุปกรณ์  และทราบราคาในการใช้ยูเล็มให้ทำงานอย่างอัตโนมัติ และสามารถใส่ปุ๋ย พ่นยา หรือปรับอุณหภูมิได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของ ยูเล็ม...คลิก ที่ภาพ และ download ได้เลย3. วัสดุที่จำเป็นในการติดตั้งปั้มน้ำเล็ก ทางศูนย์ฯ"บ้านเห็ด" ได้คัดสรร และออกแบบให้ ยูเล็มทำงาน
กับปั้มน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นประโยชน์ในการเติมปุ๋ย พ่นยา ได้อย่างอัตโนมัติ ปั้มน้ำเล็กจึงเป็นหัวใจหลัก
ในระบบยูเล็ม .....คลิกที่ภาพ และdownload ราคาและวัสดุที่จำเป็นที่ภาพ

ULEM

4. การติดตั้งยูเล็ม และวัสดุที่แนะนำ เพื่อให้ง่าย่อการคำนวนประมาณราคาค่าวัสดุ และการวางแผนการติดตั้ง ยูเล็มอย่างมาตรฐานที่ทางศูนย์ฯ"บ้านเห็ด"ได้กำหนดขึ้น...คลิกที่ภาพ และdownload ครับสนใจสินค้าบ้านเห็ดหรือมีข้อสงสัยติดต่อ อ.รัตน์รติ 083-541-0448, 083-542-0448 หรือ 

คลิ๊ก www.BANHEDPRODUCT.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น